Банкеръ Daily

Новини

ФеърПлей Пропъртис отчита 40% ръст в приходите от продажби за първо тримесечие

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ реализира 102 хил. лв. нетна печалба през първото тримесечие на 2010 година. Приходите от дейността на дружеството са 5.616 млн. лева. От тях 86%, или 4.849 млн. се формират от отчетените продажби на 27 апартамента, което представлява ръст от 40% спрямо първото тримесечие на 2009 година.
През първите три месеца на годината дружеството е сключи нови договори за продажба на 19 апартамента с обща стойност, без ДДС - 3.364 млн. лева.
Най-мащабният проект на дружеството - ваканционно селище Санта Марина в Созопол, получи поредното признание за качество. На 8 април 2010 г. на тържествена церемония в Marriott Grand Hotel, Москва бяха връчени наградите на водещото руското списание за недвижими имоти - Homes Overseas. Ваканционно селище Санта Марина получи златен приз в категорията Най-добър проект в България, съобщи Маню Моравенов, изпълнителен директор на ФеърПлей Пропъртис.
ФеърПлей Пропъртис е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти (без земеделска земя) по статистика на Комисията за финансов надзор. То е листвано на БФБ-София, на 17 февруари 2006 година. Основен акционер в дружеството е ФеърПлей Интернешънъл АД с 66.9% дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 330 физически и юридически лица, дребни инвеститори.
Към края на 2009 г. инвестиционният портфейл на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ включва 11 проекта от различни пазарни сегмента. Общата разгъната застроена площ е 380 хил. кв. м, а извършените от дружеството инвестиции към 31 декември 2009 г. са в размер на 173 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във