Банкеръ Daily

Новини

Фермерите вече могат да продават директно на пазара

Изминахме дълъг път от 15 октомври миналата година досега, за да бъдат пуснати директно на пазара млечни и месни продукти от фермите. Това каза министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, който днес представи за първи път млекомат, зареден със сурово мляко, директно от фермата. Информацията е от пресцентъра на министерството. Досега, беше зареждан с пастьоризирано мляко, обясни той.
Според него дълго време браншът е настоявал да бъде изготвена наредбата за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Тя ще бъде пусната към Държавен вестник до края на седмицата. Директорът на дирекция Здравоопазване на животните и безопасност на храните д-р Венцеслава Тасева съобщи, че в изготвянето на наредбата са дали своя принос както експерти от министерството, така и редица представители на неправителствените организации. Проектът беше окончателно одобрен от Европейската комисия, за да може реално да стартира в България.
Тази наредба е насочена към средните ферми, за да имат директен път към пазара. Въпрос е на инициатива и очакваме бизнеса да бъде активен, допълни още министър Найденов. По думите му държавата няма как да определи ценоразпис на продуктите, нито механизъм за налагане на цени. Трябва да се научим, че качеството струва пари. В противен случай, заблуждаваме себе си и излагаме здравето си на опасност, каза още Найденов.
Той допълни, че България е получила най-висок процент на възможности за директни продажби на пазара в сравнение с останалите страни-членки. Нивата са максимално-допустимите. Крайно време е да се прекрати практиката за продажба на пластмасови бутилки по кръстовищата и улиците. Тази наредба е начин да върнем българския вкус, каза още министър Найденов.
Какво позволява Наредбата?
Продажба на собствени продукти от фермата на крайни потребители, магазини и ресторанти – т.нар. директни доставки, както и преработката на същите тези продукти в собствени обекти за търговия на дребно на фермерите и предлагането им на краен потребител.
Производителите подлежат на официален контрол от компетентните органи, както всички останали оператори за гарантиране безопасността на хранителните продукти, като за целта водят дневници, етикетират и опаковат продуктите съгласно изискванията, заложени в Наредбата.
С тези основни положения в Наредбата сме се съобразили както с исканията от страна на бизнеса, така и с европейските регламенти и становището на ЕК. Съчетали сме възможността фермерите директно да реализират своята продукция, потребителите да имат правото на информиран избор на качествени български продукти, специфични за определени региони, и да се осъществява необходимия контрол.

Facebook logo
Бъдете с нас и във