Банкеръ Daily

Новини

Фермери и собственици на гори могат да кандидатстват за консултантски услуги от 14 ноември

Фермери и собственици на гори могат да кандидатстват за консултантски услуги от 14 ноември, когато стартира нова мярка от Програмата за развитие на селските райони. Заявления ще се приемат в областните дирекции на Фонд bdquo;Земеделиеrdquo; до 22 декември.


Целта на мярката е да повиши техническите и икономически знания на заетите в селските и горски стопанства и да помогне за по-доброто им и устойчиво управление. По нея могат да кандидатстват физически и юридически лица и техните сдружения, както и еднолични търговци и общини. Кандидатите ще имат възможност да получат комплект от консултации, които обхващат оценка на стопанствата, информация и съвети от регистрирани доставчици на консултантски услуги.


Бюджетът на мярка 114 bdquo;Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гориrdquo; за посочения период на прием е близо 13 млн. евро. Максималната финансовата помощ е 80% от одобрените разходи, но не повече от 1 500 евро за фермери и 240 евро за собственици на гори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във