Банкеръ Daily

Новини

Фелиз Хюсменова сигнализира Европейския парламент и ЕК за натиск върху независимите регулатори у нас

В България се променят вече утвърдени завоевания на демократичната ни система като мандат над 5 години, възможност за преизбиране и ротационен механизъм за смяна на състава на независимите регулаторни органи. Това заяви в Европейския парламент евродепутатът Филиз Хюсменова. Тя постави акцент върху този проблем, който създава пречки пред демократичното устройство и спазването на гражданските права в държава член на ЕС. Според нея това е опит със законодателни промени да бъде постигната подмяна на състава на независими регулатори.
Хюсменова поясни, че намесата в устройството на регулаторите с тези законодателни промени се отдалечава от добрия европейски опит, липсват анализ и перспектива. За промените се изтъква единствено аргументът „намаляване на разходи”. Българският евродепутат либерал нарече тези действия „осакатяване” на регулаторните органи, като изрично визира Комисията за защита от дискриминация (КЗД), Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Според нея се нарушават изискванията в директивите на Съюза за регулаторните органи, които налагат задължително пълна независимост, силни правомощия, безпристрастност и прозрачност.
Демокрацията изисква органите, които са призвани да следят за гражданските права на хората, да бъдат независими от държавната и партийната власт, изтъкна в изявлението си Филиз Хюсменова. Според нея дори се очертава тенденция такъв тип действия да се насочват и към финансови и одитни институции, което буди основателна тревога.
„Сигнализирам Европейския парламент и Европейската комисия, като се надявам това да подейства възпиращо за подобни намерения”, защото „недобре функциониращият регулатор е заплаха за единния европейски пазар”, заяви в заключение българският евродепутат, която е и заместник-председател на Движението за права и свободи.
В коментар по повод изказването си в Брюксел Хюсменова допълни, че разминаването на мандата на назначаващия орган с мандата на независимия орган е белег за демократизъм и е наложен съзнателно от българския законодател. Тя даде пример с мотивите на промените в Закона за защита от дискриминация, като цитира т. 2 от Решение № 870 на Министерския съвет от ноември 2009 г., в което се иска „намаляване числеността на съставите на регулаторните органи и намаляване продължителността на техния мандат, когато това е необходимо”.
Какво значи, „когато това е необходимо”, недоумява евродепутатът.
Тя каза още, че след приемането на България в Европейския съюз са извършени необходимите законодателни промени, за да се гарантира независимостта на регулаторните органи. Това е било предизвикано и от започналата през 2007 г. процедура срещу България за нарушения на регулацията в областта на далекосъобщенията. През 2009 г. европейският комисар по далекосъобщенията Вивиан Рединг е одобрила извършените промени и те са послужили за пример и на другите регулатори у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във