Банкеръ Daily

Новини

Фелиз Хюсменова разяснява условията за кандидатстване по европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес”

Българският евродепутат Филиз Хюсменова разпространява чрез центровете си в страната условията за кандидатстване по европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес”, съобщиха от офиса на Хюсменова. Къде и как български граждани могат да кандидатстват за микрокредити за създаване на собствен бизнес по европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес” – това ще информира евродепутатът чрез информационните си центрове във Варна, Велико Търново, Търговище, Разград, Сърница и Силистра. Информацията за това вече е качена и на сайта на българския евродепутат www.filizhyusmenova.com.
След като на 18 февруари 2011 г. Европейският инвестиционен фонд подписа споразумение с българската финансова небанкова институция „Микрофонд” АД, отпускането на заеми до 25 000 евро стана възможно в България. Финансовият механизъм „Прогрес” е насочен към хора, останали без работа или в неравностойно положение, за които е трудно да получат банкови заеми. Микрофинансирането е средство за стимулиране на самостоятелна заетост или за създаване на микропредприятия.
„Микрофонд” АД предлага бързо обработването на документацията, което може да става от един до три дни след представянето на документите, фиксирана лихва за целия период на заема, стартираща от 9,7% в зависимост от риска на клиента и гъвкаво обезпечение, зависещо от възможностите на кредитополучателя.
Информация за микрокредитите в България по европейския механизъм „Прогрес” се намира и на интернет адреса на „Микрофонд” АД www.mikrofond.bg.

Facebook logo
Бъдете с нас и във