Банкеръ Daily

Новини

Фаворит холд понижи консолидираната си загуба

Консолидираната загуба на Фаворит холд АД намалява със 71% на годишна база до 227 хил. лв. показват данните в консолидирания си отчет за деветмесечието на 2012-а.


Групата отчита повишение с 8.19% спрямо същия период на миналата година при общите приходи, които в края на септември са в размер на 25.743 млн. лева. Нетните приходи от продажби на бившия приватизационен фонд са се увеличили със 7.92% от началото на годината до 25.289 млн. лева. Те формират 98.24% от всички парични постъпления в касата на компанията.


Общите разходи на Фаворит холд също нарастват - със 7.65% на годишна база.


Собственият капитал групата в края на септември е в размер 31.983 млн. лв., като спрямо същия период на 2011-а се е увеличил с 21.82 на сто.


Печалбата на Фаворит холд в неконсолидирания финансов отчет на дружеството към третото тримесечие е в размер на 127 хил. лева.


Основните инвестиции на холдинга са в дъщерните дружества: Котлостроене АД - София (77.59%), Складова техника АД - Горна Оряховица (66.11%), Преслав ndash; АН АД - Велики Преслав, Рачо Ковача АД - Габрово, Тримона АД - Монтана, Автотранснаб АД - София, Промишлена енергетика ndash; Варна АД, ИФ Фаворит ООД - Бургас и Фаворит Петрол АД - Варна. Компанията контролира 49.46% от акциите с право на глас в софийската фирма Аутобохемия АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във