Банкеръ Daily

Новини

ФАРИН НАВЛИЗА В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ

Регистрирано е ново дружество с участието на Фарин АД - Норекс енерджи ООД, със седалище и адрес на управление в Добрич. Съдружници в него са КА пропърти ЕООД с участие от 34% и Фарин АД с - 66 процента. Регистрираният капитал е 5000 лв., а управител Веселин Иванов Бакърджиев.
Предметът му на дейност е свързан с производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми източници, планиране, доставка, конструиране, инсталиране на мощности и енергопроизводителни съоръжения, както и продажба на такива, всякакви услуги, свързани с горепосочените дейности и във връзка с тях или които служат за тяхното подпомагане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във