Банкеръ Weekly

Новини

Европроект повишава конкурентоспособността в селското стопанство

Конференция по проект Транс-национална мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия в секторите животновъдство и растениевъдство - AGRO-START ще се проведе на 26 март в София. Организатор на събитието е Български икономически форум - един от българските партньори по проекта.


За участие в конференцията са поканени представители на публичния, частния и неправителствения сектор, свързани с развитието на растениевъдството и животновъдството в България. Сред тях са организации, предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса в двата сектора, браншови организации, земеделски производители, доставчици на оборудване за селското стопанство, консултантски фирми, медии. Те ще имат възможност да се запознаят подробно с проекта AGRO-START, ще получат информация за предстоящите дейности по проекта в подкрепа на малкия и среден бизнес в двата сектора, както и с начините да се възползват от техните резултати.


В рамките на конференцията ще бъде проведена и дискусия за проблемите и предизвикателствата пред малките и средни предприятия (МСП) от секторите растениевъдство и животновъдство, за участие в която са поканени експерти в дирекции Растениевъдство и Животновъдство в Министерство на земеделието и храните. Ще бъдат обсъдени и нуждите на МСП от двата сектора от специализирани услуги в подкрепа на бизнеса.


Проектът AGRO-START ще бъде реализиран в седем страни (Румъния, България, Гърция, Италия, Словения, Македония, Албания) от дванадесет организации. Неговата концепция е ориентирана към повишаването на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в секторите животновъдство и растениевъдство в Югоизточна Европа (ЮИЕ). За тази цел ще се използва богат набор от инструменти, включително обучения, семинари, бази данни и др., като централно място ще заeмат усилията за подобряване на услугите в подкрепа на малките и средни предприятия в секторите растениевъдство и животновъдство, предоставяни от различни организации.


Проектът Транс-национална мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия в секторите животновъдство и растениевъдство - AGRO-START се финансира от Европейския съюз в рамките на Транснационалната програма за сътрудничество в Югоизточна Европа и ще продължи две години - от декември 2012 до ноември 2014 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във