Банкеръ Daily

Новини

Европейската комисия разреши отпускането на 15 хил. евро на земеделските стопани

Европейската комисия взе решение днес да разреши на държавите членки да отпускат на земеделските си стопани еднократна държавна помощ в размер до 15 хил. евро. Тази сума може да се отпуска еднократно до края на 2010 година. Схемите за помощ, въведени в рамките на този нов инструмент, трябва да бъдат достъпни за всички производители на първични селскостопански продукти и да допълват другите общи кризисни мерки, които вече са били приети от държавите членки. Даването на разрешение на националните власти да отпускат помощ на земеделските стопани в размер до 15 хил. евро би трябвало да помогне за преодоляване на сериозните проблеми с ликвидността, които някои земеделски производители изпитват в момента. В допълнение към предлагания набор от мерки на равнище на ЕС, вярвам, че това би помогнало на млекопроизводителите ни да преодолеят настоящата трудна ситуация, коментира комисарят по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Мариан Фишер-Боел.

Facebook logo
Бъдете с нас и във