Банкеръ Daily

Новини

Европейската комисия ни дава 115 млн. евро за информационно комуникационни технологични проекти през 2011 година

Сто и петнадесет милиона евро е бюджетът на петия конкурс от програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” на Европейската общност. Министерството на транспорта, в сътрудничество с фондация „Приложни изследвания и комуникации”, организира днес информационен ден за научни организации и фирми, които ще кандидатстват за финансиране.
От 2007 г. досега са проведени четири годишни конкурса по програма “Подкрепа за ИКТ политики”. През 2010 г. българските организации получиха финансиране в размер на 651 530 хил. евро, бе посочено в приветствието на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов. От 33 кандидатствали държавни институции, фирми, университети и неправителствени организации, шест проекта с 8 български участника бяха успешни.
Петият конкурс бе обявен на 1 март. Краен срок за подаване на предложенията е 1 юни. Оценка на проектите се очаква в периода юни-юли 2011 г. Проектите ще стартират в края на 2011 г.
За проекти по тема „Информационни и комуникационни технологии за ниско въглеродна икономика и интелигентна мобилност” са предвидени 24 милиона евро. Предложенията трябва да са насочени към спестяване на енергия в сградите поне 15 на сто годишно, както и за нискоенергийни и по-ефективни транспортни системи. Кандидатите за финанасиране трябва да привлекат участници от цялата верига на доставки – от индустрията, до архитектите, строителните предприемачи и крайните ползватели.
Електромобилите са една от най-ефективните възможности за радикална промяна на днешната транспортна система. Затова Петият конкурс ще подкрепи до 3 пилотни проекта на обща стойност до 7 млн. евро за тестване на градски и междуградски информационни услуги, които улесняват и подпомагат потребителите при използването на електромобили. Това са например планирането на маршрути, оптимизация на използваната енергия и презареждането, технологични решения за споделяне на автомобили в градски условия и свързани с това бизнес модели.
Нй-много средства – 38 милиона евро са предвидени за обогатяване на цифровата библиотека “Еuropeana” и за модернизиране на системите за образование в Европа чрез интегриране на е-ученето в програмите.
Разделът ”Информационни и комуникационни технологии за иновативно правителство и публични услуги” е с бюджет 21,5 милиона евро. Кандидатите трябва да направят предложения за единна европейска платформа за електронна идентификация на физически и юридически лица. Пилотният проект трябва да осигури използването на цифровата идентификация за електронни услуги в различни приложни сектори като транспорт, здравеопазване, социално и пенсионно осигуряване, заетост, публични и бизнес регистрации, банково дело, телекомуникации.
18 милиона евро са предвидени за технологични решения за здравеопазване и грижи за възрастните. Проектите трябва да подпомогнат общоевропейската цел до 2015 г. гражданите на Стария континент да имат онлайн достъп до медицинските си здравни данни, а до 2020 г. – да ползват широко разпространени услуги чрез телемедицината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във