Банкеръ Daily

Новини

Европейската комисия: България направи съдбата на децата, лишени от родителска грижа, приоритетно действие

В момента деинституционализацията в България представлява най-систематичният процес в Европа на мащабен демонтаж на заведения за настаняване на деца. Оценката е на Европейската комисия и е цитирана в писмо на комисарите по регионална политика Йоханес Кан и по заетост, социални въпроси и интеграция Ласло Андор до министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Информацията е от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. Двамата изразяват надежда, че България ще сподели своя опит с други държави-членки, които са изправени пред аналогични предизвикателства.
Писмото на двамата еврокомисари е по повод правителствения План за действие за изпълнение на Националната стратегия Визия за деинституционализацията на децата в България.
Европейската комисия приветства факта, че България направи съдбата на децата, лишени от родителска грижа, приоритетно действие, независимо от трудностите, които продължаващата икономическа криза наложи върху гражданите в цялата страна. Поздравяваме ви за извършената досега работа и високо оценяваме комплексния подход, възприет от българското правителство, по отношение на настанените в заведения деца, посочват еврокомисарите.
Йоханес Кан и Ласло Андор изразяват и удовлетворението на Европейската комисия за стратегическото и съгласувано усвояване на средствата, предоставени по линия на Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие, които се използват за изпълнението на Плана за деинституционализация.


Facebook logo
Бъдете с нас и във