Банкеръ Daily

Новини

Европейска среща на ръководителите на структурите, осигуряващи защита при бедствия и аварии се проведе в Будапеща

В рамките на Унгарското председателство в Будапеща се проведе 26-та среща на Генералните директори на структурите, осигуряващи защитата на европейските граждани при бедствия и аварии. Представители от страните-членки на ЕС, държавите от Европейската икономическа зона (EEA) и кандидати за членство обсъдиха основните елементи от новата европейска законодателна рамка, която регламентира осигуряването на надеждна гражданска защита. Българската страна в срещата бе представена от гл. комисар Николай Николов
В рамките на работните сесии бяха разгледани въпроси, свързани със сътрудничеството между ЕС и ООН в областта на хуманитарната помощ, програмите за превенция, готовността на държавите за реагиране при природни и причинени от човека бедствия, както и варианти за засилване капацитета за реагиране. На срещата бяха представени вижданията на Генералната дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита” /ECHO/ към Европейската комисия във връзка с предстоящото подновяване на регулаторната и финансова рамка.
Участниците във форума имаха възможност да се запознаят с действията на унгарските си колеги от 4 октомври 2010 г., когато се пропука стена на хвостохранилище и в местната река бяха изхвърлени стотици кубически метри токсична червена тиня.

Facebook logo
Бъдете с нас и във