Банкеръ Daily

Новини

ЕВРОПЕЙСКА МАРКИРОВКА И ЗА ЛЕКАРСТВАТА

Маркировката за съвместимост с европейските стандарти СЕ, която е позната на потребителите на електроуреди, занапред ще се поставя и върху произвежданите и внасяните у нас медицински изделия. Изискването е записано в одобрения от правителството проектозакон за медицинските изделия. Той е изготвен от експерти от Министерството на икономиката и енергетиката, здравното ведомство, Изпълнителната агенция по лекарствата и Държавната агенция за метрология и технически надзор.
Бъдещият норматив предвижда медицинските изделия да се пускат на пазара след тестването на техните качества. Едва след това производителите ще имат право да поставят знака СЕ. Редът, по който ще става сертифицирането, ще бъде уреден със специална наредба.
Ще се въведе също така изискването търговците да регистрират съответните медицински изделия в Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) преди пускането им за продажба.
Търговия на едро с медицински изделия на територията на България ще могат да извършват физически или юридически лица, вписани по реда на нашия Търговски закон или според националното законодателство на държава членка на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във