Банкеръ Daily

Новини

Европари финансират проекта Реки на времето

Русе ще получи безвъзмездна финансова помощ по проект Реки на времето, съобщиха от общината. Стойността на договора е 427 532 лв., като 95% от тях - 406 155.40 лв., са безвъзмездна финансова помощ в рамките на схема Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите по ОП Регионално развитие, а 21 376.60 лв. са собствени средства от общината. Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и се основава на принципите на партньорство и регионален подход.


Проектът Реки на времето ще се изпълнява от Община Русе в партньорство с общините Иваново и Борово. Основната цел е да се подкрепи и увеличи интереса към конкурентоспособни туристически атракции на територията на трите общини. Това, на свой ред, ще допринесат за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.


Периодът за изпълнение е две години. Част от дейностите, които предстои да бъдат извършени, включват изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали; реклама в медиите, предоставяне на консултации, участия в събития, изследване на ефективността на маркетинговите дейности, дейности по разпространение на информация, публичност и визуализация и други.


Усилията на Община Русе са насочени към създаване на интегриран туристически продукт, съчетаващ богатото културно наследство на града и изключителните природни дадености на региона. С излизането на пазара, като цялостен район с общи продукти, всяка от общините повишава конкурентоспособността на своя туристически потенциал чрез по-голяма видимост и разпознаваемост, както и с възможност за взаимно допълване в туристическото предлагане.


Освен общото предлагане, всяка община има определен специфичен ресурс, който би могъл да допълни и разнообрази регионалния продукт - Русе (културен туризъм, фестивали и събития), Иваново (културен и еко туризъм), Борово (еко туризъм, селски туризъм). Чрез обединението всяка община ползва определен туристически поток, генериран от другите общини, и едновременно с това предлага на своите гости по-пълноценно преживяване, като включва в продукта си услуги,атракции и ресурси от другите общини.


Постигнатите положителни резултати от реализацията на проект Реки на времето ще могат да бъдат прилагани както в други слаборазвити в туристическо отношение райони, където съществува потенциал за развитие на специализиран вид туризъм, така и при експлоатацията на други подобни обекти. Това ще допринесе за оформянето на своеобразен модел, който следва да бъде мултиплициран и в други територии, като допринесе в значителна степен за развитието на туристическия сектор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във