Банкеръ Daily

Новини

Евролийз Ауто погаси емисията облигации

На 7 юли 2011 г. Евролийз Ауто извърши последно лихвено и главнично плащане в размер на 387 188 евро по своята облигационна емисия с ISIN код: BG2100025068, съобщиха от дружеството. Номиналната стойност на облигационния заем е в размер на 3 млн. евро.
Към настоящия момент размерът на непогасения дълг по емисиите облигации на компанията е в размер на 12.875 млн. евро при първоначално емитирани 28 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във