Банкеръ Daily

Новини

Евролийз Ауто отчита 1.214 млн. лева печалба за 2010 година

През изминалата 2010 г. Евролийз Ауто АД, част от икономическата група Еврохолд България АД, отчита неконсолидирана нетна печалба в размер на 1.214 млн. лв., съобщиха от дружеството. Лизингодателят е с 10.61% пазарен дял при новосключените договори за финансов лизинг на леки автомобили, което му отрежда трето място в сегмента на леките автомобили.
През 201-а спадът на лизинговия портфейл на компанията е 11% при спад на лизинговия пазар от почти 20 на сто. От началото на годината Евролийз Ауто подписа нови договори за финансиране с местни банки в Румъния и Македония, което ще обезпечи дейността на компанията на тези пазари през следващите 12 месеца. Стойността на сключените лизингови договори през първите три месеца на 2011 г. надвишава общата сума на всички направени през 2010 година.
На 28 март Евролийз Ауто извърши лихвено и главнично плащане по облигационна емисия с ISIN: BG2100027072 в размер на 1.344 млн. евро. Размерът на облигационния заем е 10 млн.евро, като след извършеното погасяване сумата на непадежиралите главнични плащания е 3.75 млн. евро. Мениджър на облигационната емисия е Юробанк И Еф Джи България АД, а банка-довереник е Уникредит Булбанк АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във