Банкеръ Daily

Новини

Евролийз Ауто наруши нивото на обезпечение по емисията корпоративни облигации

Емитентът Евролийз Ауто АД - София (9K2D) не е изпълнил свое задължение по издадената от него емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100026074, а именно: поддържане на минимален размер на обезпечението в частта му, представляваща сбор от настоящи и бъдещи вземания по лизингови договори и парични средства по разплащателна сметка в ТБ ОББ АД.
Това съобщиха от Корпоративна Търговска Банка АД, която е довереник на облигационерите по емисията корпоративни облигации, издадени от Евролийз Ауто АД.
Във връзка с това емитентът се задължава във всеки момент от срока на емисията да поддържа ниво на покритие на задължението по този залог в размер на не по-малко от 110% от номиналната стойност на емисията. Към 31 март 2010 г. стойността на тази част от обезпечението е 104.96% от номиналната стойност на емисията.
В защита интересите на облигационерите, от Корпоративна Търговска Банка АД са информирали емитента за нарушението и изиска възстановяване минималния размер на обезпечението в 30-дневния срок, заложен в условията по емисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във