Банкеръ Daily

Новини

Еврокредит - Пловдив плаща част от главницата по облигационния си заем

Притежателите на облигации на Еврокредит ЕАД - Пловдив (0ECA), които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 11 септември (вторник), имат право на плащане на част от главницата по емисията дългови книжа, с ISIN код BG2100047062, съобщиха от фирмата.


Самото плащане ще бъде на 14 септември. Общият му размер е 60 хил. лева, а за една облигация - 60 лева.


След 14 септември лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 820 хил. лева. Сделки на борсата, сключени след 5 септември, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 820 лева.


Емисията корпоративни облигации е в размер на един милион лева, разпределени в 1 000 неконвертируеми, лихвоносни и обезпечени книжа с номинална стойност 1 000 лева всяка една.


Компанията е специализирана в предлагането на потребителско финансиране (стоки на изплащане), малки и средни заеми за физически и юридически лица, и групово пазаруване.Тя има и лиценз за застрахователен брокер и предлага всякакви застрахователни полици в клоновете си в цялата страна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във