Банкеръ Daily

Новини

Еврокомисари одобриха първия годишен доклад по САПАРД

Пратеници на Европейската комисия одобриха първия годишен доклад за изпълнението на САПАРД в България. Това стана днес (10 юли) по време на петото редовно заседание на Комитета за наблюдение на предприсъединителната програма за подпомагане на земеделието в страните кандидатки за членство. Общият брой на одобрените проекти по САПАРД е 617 на обща инвестиционна стойност от 397.4 млн. лева. Отпуснатите по тях субсидии са в размер на 195.4 млн. лева. До момента България е усвоила 36% от отпуснатите от ЕС субсидии по годишното финансово споразумение за 2000 г., когато беше поставено началото на изпълнението на програмата у нас. Едва 18 на сто са усвоените средства от полагащите се на страната по споразумението за 2001 г., отчетоха от ДФ Земеделие, който беше акредитиран като разплащателна агенция по програмата. Това не бива да ви притеснява. От страните кандидатки за членство единствено Естония е изпълнила изцяло първото си годишно споразумение, отбеляза Алън Уилкинсън, началник отдел Управление на програмите по САПАРД към главна дирекция Земеделие на Европейската комисия. Той обаче не спомена, че България беше първата страна, в която започна да се изпълнява САПАРД. Месец и половина по-късно към програмата се присъедини Естония, а година след това и останалите кандидатки за членство.
На днешното си заседание Комитетът по наблюдение на програмата е одобрил работните групи, които ще следят изпълнението на новите шест мерки за инвестиции в земеделските стопанства, които се отнасят до подобряването на маркетинга и преработката на селскостопанските продукти и до разширяване на икономическите дейности в селските райони.

Facebook logo
Бъдете с нас и във