Банкеръ Daily

Новини

ЕВРОХОЛД СЪЗДАВА НОВА ДЪЩЕРНА ФИРМА

Управителния съвет на Еврохолд България взе решение за свикване на общо събрание на дружеството на 27 номеври, на което да бъде гласувано създаването на нова дъщерна компания EuroIns Insurance Group. На общото събрание ще бъде гласувано създаването на ново дъщерно дружество на Еврохолд България АД - EuroIns Insurance Group (EuroIns IG), което да консолидира застрахователните операции на холдинга. Kапиталът на новата компания ще бъде формиран чрез апорт на акциите, които холдингът притежава в EuroIns Bulgaria, EuroIns Romania (Asitrans Asigurari) и ЗОК Св. Николай Чудотворец.
Целите на създаването на новия застрахователен холдинг, който ще бъде изцяло под контрола на Еврохолд България АД са EuroIns Insurance Group
Чрез създаването на компанията се цели да се даде още по-голяма прозрачност на финансовите отчети на застрахователната дивизия (най - голямата както по отношение на приходите, така и по отношение на реализираните печалби), като по този начин ще се постигне още по - голяма прозрачност и на отчетите на Еврохолд България. EuroIns Insurance Group ще изготвя консолидирани отчети, заверени от международен одитор, които ще включват само отчетите на дъщерните застрахователни компании и по този начин ще дават много по-детайлна финансова информация на инвеститорите и повече възможности за следене на всички по-важни финансови показатели, характеризиращи дейността на компаниите от групата.
Като самостоятелно обособена и фокусирана компания, EuroIns Insurance Group ще има и много по-лесен достъп до международните капиталови пазари при необходимост от набиране на финансови ресурси за реализиране на бъдещи придобивания.
На общото събрание на Еврохолд България ще бъде разгледана и инвестиционната стратегия на Еврохолд България в сектора застрахователна дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във