Банкеръ Daily

Новини

Еврохолд финализира договорите по продажба на производствените си активи

На неофициален пазар на БФБ-София днес бяха прехвърлени 3 123 623 броя акции на Етропал АД, притежание на Еврохолд България АД на обща стойност 6.5 млн. лева, или по 2.08 лева на акция, съобщиха от пресцентъра на холдинга. Пакетът представлява 62.5% от капитала на Етропал АД и е част от обявените по-рано този месец сделки за продажба на предприятията от производственото портфолио на Еврохолд.
Стойността на извършената сделка оценява 100% от акциите на Етропал АД (equity value) на стойност 10.4 млн. лева. Задълженията на компанията са в размер на 9.1 млн. лева или оценката на брутната стойност на дружеството заедно с размера на дълга (enterprise value) е равна на 19.5 млн. лева. За миналата година на консолидирано ниво дружеството е реализирало приходи от 13.2 млн. лева и печалба преди лиxви, данъци и амортизации в размер на 1.3 млн. лева, както и нетна печалба в размер на 262 хиляди лева.
Общо за дяловете си в трите производствени дружества (62.5% от Етропал АД, 49% от Пластхим-Т АД и 51% от Формопласт АД) холдингът получава 13.9 млн. лева. Общата стойност за 100% от акциите на трите компании надхвърля 25 млн. лева при кумулативен размер на нетната им печалба за 2009-а в размер на 1.2 млн. лева.
В пакетната сделка е включена и продажбата на 100% от Евротест Контрол, 91% от дружеството Еврохотелс, притежаващо хотел в к.к. Боровец, състоящ се от 70 стаи, както и Изток Плаза - собственик на част от имота на бул. Г.М. Димитров № 16, където е разположена компанията Евротест Контрол. Общата стойност на продадените дружества извън производственото портфолио е в размер на 9.4 млн. лева.
Компаниите не са реализирали положителни финансови резултати през последните години. С реализацията на сделката се цели продажбата на недвижими имоти, които не са свързани с пряката дейност на дъщерните подхолдинги.
След извършените сделки Еврохолд България ще консолидира трите подхолдинга Евроинс Иншурънс Груп, Евролийз Груп, Авто Юнион Груп, както и Еврофинанс и дружеството Еврохолд Имоти, притежаващо част от шоурумите на автомобилните компании.
Купувач на компаниите е дружеството Синтетика АД, в което акционерно участие притежава и един от бившите мениджъри на Формопласт АД - Ивайло Стоянов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във