Банкеръ Daily

Новини

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ КОНТРОЛИРА 28.06% ОТ КАПИТАЛА НА БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС

Еврохолд България АД - София е придобило пряко, в следствие увеличение на капитала, 2.4 млн. броя акции, представляващи 18.43% от капитала на Булленд инвестмънтс АДСИЦ - София, а чрез свързани лица - още 835 700 книжа (6.42%). След придобиването прякото участие на холдинга в дружеството със специална инвестиционна цел е 18.43%, а чрез свързани лица държи още 9.63 на сто. Датата на вписване на прехвърлянето в Централен депозитар е 6 декември 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във