Банкеръ Daily

Новини

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ ПРИДОБИ НАД 25% ОТ КАПИТАЛА НА БУЛЛЕНД

Към настоящия момент Еврохолд България АД, пряко и чрез свои дъщерни дружества, е записал и ще заплати 3 192 122 броя акции от увеличението на капитала на Булленд АДСИЦ, съобщава сайтът на БФБ-София. Заедно с притежаваните до момента 417 850 акции след приключване на процедурата, холдингът ще притежава над 25% от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел, което е специализирано за вложения в недвижими имоти.
С придобиването на тези акции, Еврохолд България ще постигне оптимизация на дейността си областта за недвижимите имоти и в по-голяма степен ще се възползва от потенциала на този пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във