Банкеръ Daily

Новини

Еврохолд България извърши и последното плащане по издадената облигационна емисия

На 25 октомври Еврохолд България АД е извършил и последното плащане по облигационната емисия с ISIN: BG2100030076, емитирана през 2007 г., съобщиха от дружеството. Холдингът е изплатил 3.41 млн. евро, от които 3.333 млн. евро като трето последно главнично плащане и 77 хиляди евро като шесто последно лихвено плащане.
Поради настъпилия падеж, емисията в размер на 10 млн. евро е свалена от търговия на БФБ-София. През септември и октомври Еврохолд България погаси и всичките си задължения по банкови кредити. Към настоящия момент единственото задължение на дружеството е мезанинов дълг, който трябва да се изплати еднократно в края на 2015 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във