Банкеръ Daily

Новини

Евродепутатът Мария Неделчева разкритикува подхода на ЕК при плащанията на земеделските производители от различните страни-членки на ЕС

Българският евродепутат и член на ГЕРБ/ЕНП Мария Неделчева разкритикува подхода на ЕК при плащанията на земеделските производители от различните страни-членки. Това стана по време на извънредно заседание на Kомисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) относно реформата на Общата селскостопанска политика, която ще обхване редица доклади и по един от които докладчик за ЕНП е Неделчева. Тези доклади следва да бъдат изменени от Европейския парламент и от Съвета.


В изказването си по време на заседанието Неделчева изтъкна, че ЕК предлага въпросът, свързан с максималното намаляване на различията в директните плащания между старите и новите страни-членки да бъде решен с формулата в многогодишната финансова рамка. Според нея обаче, би било редно той да е част от политическия компромис, който трябва да бъде постигнат в рамките на ОСП. В този смисъл българският евродепутат отправи първия си въпрос, отнасящ се до сумата за отделните национални пакети.


bdquo;Не смятате ли, че трябва да има повече гъвкавост на ниво страна-членка при определяне на съотношението на елементите на директните плащания?rdquo;, бе следващото питане на Неделчева. Тя е на мнение, че това е обусловено от различните екологични и природни условия, също както и от състоянието на селското стопанство в различните страни-членки. bdquo;Не би трябвало и недопустимостта или некандидатстването по дадено плащане да лиши един селскостопански производител от това той да може да получи друг тип плащанеrdquo;, защити тезата си българският евродепутат. Тя изрази и притеснението си по отношение на предложените зелени практики в първия стълб, които са ограничени и може би не са особено подходящи за част от стопанствата, като например тези с трайни насаждения или за някои региони, където могат да се отглеждат ограничен тип култури. От еврокомисаря Дачиан Чолош стана ясно обаче, че зелените мерки имат за цел опростяване на процедурите.


Мария Неделчева засегна изключително важно за българските животновъди предложение за реформа на ОСП, което предполага след 2014 година да се премине изцяло към преки плащания на площ. Евродепутатът обърна внимание на комисар Чолош, че 90% от българските животновъди не са собственици на земята и предложението ги поставя в още по-трудна ситуация. Отговорът на комисаря по земеделие по въпроса, за който г-жа Неделчева алармира повече от година, е обнадеждаващ. Със страните с този проблем, сред които е и България, ще се води отделна дискусия, като идеята е за схема за комбинирани плащания, което да носи благоприятни доходи за стопаните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във