Банкеръ Daily

Новини

Евродепутатът Евгени Кирилов обсъди тенденции в усвояването на структурните фондове

Община Димитровград е одобрена на първи етап по Проект за социално включване към Министерството на труда и социалната политика, дирекция Социално включване, съобщиха от пресцентъра на общината. Проектът ще се финансира със заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка).
Във връзка с изготвяне на Пълен формуляр за кандидатстване са се провели две срещи. Първата от тях - на 16 март, на която са обсъдили цялостно проектното предложение. На 19 март се е провела втора среща, водена от кмета на Община Димитровград – Стефан Димитров. На нея са присъствали директорът на дирекция Хуманитарни и социални дейности – Милена Тодева, главните експерти от дирекцията Галина Добрева-Пенева, Валери Славов, Минка Стоянова, директори и заместник-директори на училища и детски заведения от общината. Дискусията е обхванала услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище, която ще включва създаване на групи за лятно училище, при децата от 5 и 6-годишна възраст. Обособена е работна група, която ще подготви програмата за обучението в лятното школо. В нея участват главните експерти Валери Славов и Минка Стоянова, представители от СОУ Васил Левски, ОУ Алеко Константинов, ЦДГ 1 и ОДЗ 2.
Предстоят още редица работни срещи, на които ще бъдат обсъдени останалите услуги, предоставяни по проекта, обхващащи деца от 0 до 3 и от 3 до 7 годишна възраст, както и техните родители.
Родители, чийто деца могат да ползват услугите, трябва да отговарят на няколко условия – родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност; родители, получаващи социални помощи; безработни родители; самотни родители; родители на 3 и повече деца; родители с ниско ниво на образование; родители, живеещи в лоши жилищни условия; родители, за които има данни, че не полагат достатъчно грижи за децата си; здравно неосигурени родители.
Целта на проектното предложение е да се формират родителски умения и изграждане на връзка родител – дете, повишаване на знанията и уменията на настоящите и бъдещи родители, превенция на изоставянето и институционализирането на деца с увреждания и изграждане на социални умения за отглеждането им, повишаване на информираността по отношение на правата и задълженията.

Работна група по проект за социално включване подготвя лятно училище

Тревожни тенденции в усвояването на структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС констатира Комисията по регионално развитие на Европейския парламент, която обсъди проектодоклада за изразходването на средства по тях. В рамките на дебата, българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите (СД) в ЕП Евгени Кирилов обърна особено внимание на факта, че въпросът за усвояването на средствата от ЕС е важен не само с оглед на бъдещето. Проблемът с ниското ниво на използване на евросредствата съществува и в момента и тъй като сме на средата на програмния период 2007-2013 г. един анализ на актуалното състояние, както и предприемането на мерки, са все още валидни”, заяви Евгени Кирилов.
Процентът на реално усвоените средства всъщност не се знае с точност, защото данните, с които разполагаме са за изплатените средства - авансови и междинни плащания. Може да се установи разлика между средствата, които са изплатени на крайните получатели и тези, които Европейската комисия (ЕК) е изплатила на държавите-членки. България е пример за това. На страната ни досега са преведени около 16 % от полагащите ни се средства за сближаване, а около 11% са достигнали до крайните получатели. Това означава, че има свободен ресурс в държавите членки, който е различен във всяка една от тях и предстои да бъде усвоен”, подчерта българският евродепутат. Според него представените цифри са един ориентир и те показват тревожни тенденции.
Първо, усвояването от фондовете средно за ЕС е около 22-23 %, а сме в средата на настоящия седемгодишен период. Второ, големи са разликите между първенците по усвояване и последните. Това означава, че освен общи проблеми за всички държави-членки има и специфични проблеми, свързани с усвояването в отделните държави или че общите проблеми имат по-силно отражение в едни отколкото в други държави”
На следващо място Евгени Кирилов се спря на някои от основните фактори, които влияят върху разходването на фондовете за сближаване:
Безспорно сложните процедури и неяснотите в законодателството, както на европейско така и на национално ниво, са една от основните причини за забавяне на усвояването и за допускането на грешки, което допълнително усложнява ситуацията. В тази връзка опростяването на процедурите продължава да бъде на дневен ред. За бъдещето ще е полезно да се установи кое наистина помага за контрола и правилното усвояване и кое е излишно и може да се пропусне. Ако ЕК даде едни ясни напътствия към държавите-членки те биха били улеснени при разработването на своите национални правила. В момента някои от държавите-членки са направо стресирани от опасността да връщат пари обратно и затова са усложнили така вътрешните си изисквания, че постигат обратния ефект - бенефициентите да допускат грешки и нередности, не нарочно, а от объркване.”
Според Евгени Кирилов основни проблеми са и административният капацитет, чието укрепване на всички нива продължава да бъде належащ проблем, и навременното приемане на документите за следващия програмен период. Последното е важно условие, защото това ще даде възможност на държавите-членки да се подготвят и да започнат без забавяне изпълнението на програмите след 2013 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във