Банкеръ Daily

Новини

EVN ВЪВЕЖДА НОВ СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ

От днес, 2 юни 2008 г., EVN Bulgaria въвежда нов софтуерен продукт.
Новият продукт дава редица преимущества на клиентите по отношение на възможностите за плащане, както и по-добра и подробна информация.
Предимства за клиентите от въвеждането на новия софтуер:
Повече възможности за плащане: клиентите ще могат да плащат фактурите си навсякъде в областта на снабдяване. Например, клиент от Бургас ще може да плати фактурата си на някоя от касите в Пловдив. Фактурата нa клиенти, плащащи чрез e-pay, транскарт или банков превод ще бъде изпращана предварително. Това е част от проекта за бъдещо доставяне на фактурите по пощата на всички абонати. По този начин предварително ще е известна стойността на фактурата, като клиентите ще могат да проверяват потреблението си директно и да сравняват стойностите от фактурата с показанието на електромера. Бъдещо въвеждане на ролиращи (месечни) срокове за плащане, т.е. срокове за плащания в рамките на целия месец. Всеки клиент ще може да види сроковете за плащане на своята сметка. Това ще позволи касите да се натоварват равномерно и да се намали времето за обслужване.Актуализиране на данните. Точността на данните на клиентите са важни за нас за да можем в бъдеще да изпращаме фактурите на всички битови клиенти предварително. За това ние сме планирали кампания за актуализация на адресите. Този проект ще стартира в началото на септември.Въвеждането на новия софтуер дава възможност за въвеждане и на единен клиентски номер, който ще улесни и ще съкрати времето за обслужване на клиентите.Практическото осъществяване на толкова обширен проект в цял свят е огромно предизвикателство за компанията, която го реализира. EVN Bulgaria предприе предварително всички възможни мерки, за да предотврати възникването на евентуални неудобства и жалби от страна на клиентите.Възможно е възникването на следните временни проблеми в първоначалния период на въвеждане на системата: Закъснения при изготвянето на фактурите през юни, следователно по-късен срок за плащане. На клиентите ще се даде нормална възможност за заплащане на фактурата, като в този случай няма да се начисляват наказателни лихви. По-дълго време на обслужване или софтуерни проблеми в началния период на въвеждане на системата. Допълнително са договорени консултации от страна на софтуерни специалисти от България, Германия, Австрия, както и от външни фирми. Възможно е временно забавяне на работата на Кол центъра Във връзка с посочените евентуални необичайни ситуации, компанията разчита на разбиране от страна на своите клиенти. От своя страна EVN Bulgaria e направила всичко възможно този период да бъде възможно най-кратък и с относително леки отклонения от нормалната практика./

Facebook logo
Бъдете с нас и във