Банкеръ Daily

Новини

EVN КУПИ ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛОДВИД

EVN купи Топлофикация - Пловдив. Договорът бе подписан в Агенцията по приватизация
Новият управителен съветна дружеството ще влезе в ТЕЦ-а след регистрацията му в съда. Негов председател ще бъде Йорг Золфелнер, който от три години живее в България и е прокурист в австрийската компания по икоомическите въпроси. В управителния съвет ще бъдат още досегашния директор на Топлофикация - Пловдив - Мирко Угринов и Йозеф Пенц - инженер по топлоенергетика.
От Компанията съобщиха също, че е подписан погасителен план за изплащане на задълженията, които ТЕЦ-а има към Булгаргаз в размер на 15 милиона 786 хиляди лева.
Според подписания договор купувачът се задължава да не прехвърля акциите на дружеството, правата и задълженията, произтичащи от договора, както и да не намалява участието си в капитала му под 51 процента за срок от три години, освен с предварително разрешение на Агенцията за следприватизационен контрол, да запази основния предмет на дейност и да не допуска ликвидация или преобразуване на дружеството за срок от три години, да осигури дружеството да извършва дейността си в съответствие с издадените му лицензии, да осигури дружеството да не прекъсва снабдяването с топлинна енергия освен в случаите, предвидени в лицензията, издадена на дружеството, да поддържа разходите за труд във всяка от трите години след приключване, поне на равнището на разходите за труд, които дружеството е имало през годината приключила на 31 декември 2005 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във