Банкеръ Daily

Новини

EVN И АГЕНЦИАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ СЕ СПОРАЗУМЯХА

Изпълнителният директор на Агенцията за приватизация (АП), Тодор Николов, Изпълнителният директор на Агенцията за следприватизационен контрол (АСК), Атанаска Бозова и Вернер Касагранде и Свилен Тодоров, упълномощени представители на EVN AG, Австрия подписаха в Несебър спогодбата по международното арбитражно дело, заведено от австрийската компания във връзка с изпълнението на приватизационния договор за продажбата на “Електроразпределение Пловдив” и “Електроразпределение Стара Загора”. Чрез нея спорът по делото между EVN AG и Република България, е окончателно разрешен и ще бъде представен пред Арбитражния съд при Международната търговска камара в Париж като окончателно решение.
Основната цел е да се разреши арбитражният спор между Република България, представлявана от АП и АСК и EVN AG по начин, по който максимално се защитава държавният интерес.
Спогодбата цели намаляване на щетите, които държавата би понесла при продължаване на арбитражното дело. В случай, че споразумението не беше постигнато съществуваше висок риск българската държава да бъде осъдена да заплати пълната искова претенция на австрийската компания в размер на 37 298 514 евро.
Според спогодбата Държавата не поема никакви допълнителни задължения, освен тези предвидени в договора за приватизационна продажба на 67% от “Електроразпределение Пловдив” и 67% от “Електроразпределение Стара Загора”;
Съгласно договора за приватизационна продажба EVN AG трябва да закупи активите на “Слънчев бряг” АД за сума не по-голяма от 20 397 000 лева;
Според спогодбата EVN AG заплаща на “Слънчев бряг” АД цената на активите, определена от Общото събрание на акционерите на дружеството в размер на 44 232 000 лева с вкл. ДДС;
Разликата между действително платеното от EVN AG и уговореното в приватизационния договор, сума от 23 835 000 лева, ще бъде възстановена на австрийското дружество от доверителната сметка по приватизационния договор;
След прехвърляне на активите от “Слънчев бряг” АД към EVN AG останалата сума от доверителната сметка в размер на приблизително 48 820 000 лева ще бъде освободена и ще постъпи в държавния бюджет.
Припомняме, че договорът за приватизация между EVN AG, Австрия и Агенцията за приватизация за продажбата на е 67 % от капитала на “Електроразпределение-Пловдив” ЕАД и 67 % от капитала на “Електроразпределение-Стара Загора” ЕАД е сключен на 29 октомври 2004г. Платената покупна цена за акциите е в размер на 271 000 000 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във