Банкеръ Daily

Новини

EVN Bulgaria: Недоволните клиенти през 2010 г. са по-малко със 7.5% в сравнение с 2009 година

EVN Bulgaria отчете намаляване от 7.5 % на броя на жалбите от свои клиенти през 2010 г. спрямо подадените жалби през 2009 г. Общо за 12-те месеца на изминалата година са подадени 9450 сигнала до дружеството докато през 2009 г. броят им е бил 10215, което е спад с около 7.5 на сто. Броят на жалбите за 2010 г. е по-малко от 1% от общия брой клиенти на дружеството.
Данните сочат, че на 7160 жалби или 76% от постъпилите е отговорено в рамките на 5 работни дни – при нормативно определен срок за даване на информация от 30 дни. Това е подобрение спрямо стойностите от 2009 г., когато в рамките на 5 дни е отговорено на около 67 на сто.
През 2010 г. са постъпили по-малък брой жалби по важни потребителски теми като отчитане и фактуриране на консумираната енергия, въпроси за заплащане, липса на захранване, присъединяване към мрежата, предоставяне на различни услуги. Най-голямо е намалението на постъпилите сигнали за отчитане на консумираната енергия, където редуцирането спрямо 2009 г. е с над 30 на сто. Една от важните предпоставки за това е, че дружеството още през 2009 г. приключи с подмяната на всички електромери с нови, благодарение на мащабни и целенасочени инвестиции.
Намалял е и броят на подадените сигнали по теми, касаещи дейността на “ЕВН България Топлофикация “ ЕАД за клиенти в Пловдив и Асеновград. С над 35% са по-малко постъпилите сигнали за размера на получената фактура за доставена топлоенергия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във