Банкеръ Daily

Новини

ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ Е ОТДАЛО ПОД НАЕМ СВОИ НЕДВИЖИМИ ИМОТ

Еуротерра България АД - София е сключила договор за наем, с който дружеството предоставя на ТБ Банка Пиреос България АД, за временно ползване за период от 10 г. недвижим имот, собственост на дружеството, съобщи БФБ-София. Става въпрос за партерен етаж от четириетажна сграда с площ 246 кв. м. и дворно място, цялото с площ 435 кв. м., находящи се в Пловдив, ул. П. Евтимий №13а.
Договорът влиза в сила на 1 февруари 2008 г. и е свързан с обичайната дейност на Еуротерра България АД - съгласно предмета на дейност на дружеството. В сделката не участват свързани и заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във