Банкеръ Daily

Новини

ЕТРОПАЛ ВНЕСЕ ПРОСПЕКТ В КФН

На 8 октомври 2007 г. Етропал АД, част от Еврохолд България АД, е внесъл проспект за вторично публично предлагане на ценни книжа в Комисията за финансов надзор.
След регистрирането на емисията за търговия на БФБ-София, Еврохолд България възнамерява да намали участието си в предприятието чрез продажба на част от притежаваните от него акции, но при запазване на мажоритарното си участие в средносрочен план.
Справката в ДАКСИ показва, че Еврохолд България държи 93% от капитала на предприятието за производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във