Банкеръ Daily

Новини

ЕТРОПАЛ С НЕТНА ПЕЧАЛБА ОТ 1.645 МЛН. ЛВ.

За първите девет месеца на 2007 г. консолидираните приходи на Етропал АД са в размер на 11.391 млн. лв., съобщиха от БФБ-София. Нетната печалба за периода e в размер на 1.645 млн. лв., от които 1.285 млн. лв. за групата. Собственият капитал на Етропал достигна 7.094 млн. лв., като към 30 септември активите на компанията са в размер на 19.320 млн. лева.
В първия консолидиран отчет на Етропал АД са включени резултатите на следните дъщерни компании: ИБ Медика АД - Италия, Фибра ООД - Италия, Етропал Трейд ООД и Диализа Етропал Бета ЕООД.
Постигнатите резултати се дължат основно на увеличения със 78% износ, както и на постигнатите финансови резултати на двете нови дружества от групата, базирани в Италия - Фибра ООД и ИБ Медика АД. За четирите месеца от създаването им към 30 септември Фибра ООД е постигнало 2.388 млн. лв. приходи и печалба в размер на 0.680 млн. лева. Очакванията са за годината компанията да реализира оборот в размер на 3.5 млн. лв., а за 2008 г. - над 8.5 млн. лева. Към 30 септември ИБ Медика АД е отчело приходи в размер на 1.412 млн. лева.
На 19 ноември 2007 г. емисията на Етропал АД бе регистрирана на БФБ-София, а на 26 ноември се проведе закрит аукцион, на който бяха пласирани 21% от акциите на предприятието, собственост на Еврохолд България АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във