Банкеръ Daily

Новини

ЕТ АСКЕНТ-ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ Е НАМАЛИЛ УЧАСТИЕТО СИ В БУЛЛЕНТ ИНВЕСТМЪНТС

В следствие от увеличението на капитала на Булленд инвестмънтс АДСИЦ - София прякото дялово участие на ЕТ Аскент-Пламен Пенчев в капитала на дружеството се е променило от 5.08% на 2.13 на сто. Промяната е регистрирана в Централен депозитар на 6 декември 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във