Банкеръ Daily

Новини

ЕС ПРЕПОРЪЧА НА ТУРЦИЯ ДА ОБЕЗЩЕТИ ТРАКИЙСКИТЕ БЕЖАНЦИ

По време на пленарната си сесия в Страсбург Европейският парламент прие доклад относно напредъка на Турция по пътя към ЕС, който включва и въпроса за обезщетяването на българските тракийски бежанци, съобщиха от Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. Включването на този въпрос в текста на доклада е в резултат от внесените към текста предложения за поправки от българските евродепутати от Групата на Партията на европейските социалисти (ПЕС) Евгени Кирилов и Маруся Любчева.
Текстът гласи: ... В духа на добрите междусъседски отношения Европейският парламент приканва турските власти да засилят диалога по всички висящи двустранни въпроси с Гърция (например по въпроса за континенталния шелф на Егейско море) и с България (например по въпроса за правото на собственост на българските тракийски бежанци).
В дискусията, предхождаща гласуването, Евгени Кирилов изтъкна, че съседните страни трябва да подкрепят Турция и съвместно с нея да положат усилия за по-активно двустранно и тристранно трансгранично сътрудничество, достигайки по този начин едно ново ниво на добрите съседски отношения.
Съществува забележителен консенсус сред съседните страни, че Турция трябва да има ясна перспектива за членство в ЕС. Това не е случайно. Съседните страни винаги познават ситуацията по-добре. Турция вече е постигнала голям напредък в процеса на реформи, за да достигне европейските демократични стандарти. (..)Ние, съседните на Турция страни, трябва да приканим Турция и да положим усилия и от наша страна за активизиране на двустранното и тристранното трансгранично сътрудничество, за да достигнем ново равнище на добри съседски отношения. Това, разбира се, включва, разрешаването на всички висящи двустранни въпроси като случая с българските тракийски бежанци и проблема, свързан с Егейския шелф, каза пред европейските парламентаристи Евгени Кирилов.
Съгласно официален документ, изготвен от Министерство на външните работи на Република България от 1983 г., турската държава дължи на българските изселници 10 млрд. долара компенсации за земите им. Според Ангорския договор Турция признава имуществените права на българските изселници, но оттогава турските власти не са предприели никакви постъпки за тяхното обезщетяване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във