Банкеръ Daily

Новини

Е.ОН България мрежи въвежда система за диспечерско управление SCADA

Е.ОН България мрежи АД (Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД) чрез договаряне с обявление по ЗОП избира фирма, която за организира въвеждането на система за диспечерско управление SCADA за нуждите на фирмата.
Въвеждане на SCADA система включва хардуер, софтуерни лицензи, внедряване на проект, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала.
Документация за участие може да се получи до 11 юни.
Системата SCADA е програмно-технически комплекс, предназначен за нуждите предимно електроенергетиката. Служи за цялостен мониторинг и диспечерско управление на териториално децентрализирана мрежа от енергийни обекти. Работи в реално време в среда с промишлени смущения с телемеханизирани обекти и/или обекти без телемеханика.
Задачите, които изпълнява са свързани с осигуряване на необходимата информация за параметрите на технологичния процес и състоянието на съоръженията; обработване и предаване команди за телеуправление;
архивиране и документиране на данните за процеса в нормален и авариен режим.

Facebook logo
Бъдете с нас и във