Банкеръ Daily

Новини

ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ДИВИДЕНТ ЗА 2005 Г.

Акционерите на Енергоремонт Холдинг АД-София взеха решение да не разпределят дивидент за 2005 г., съобщиха от БФБ-София АД. Десет на сто от печалбата на дружеството за миналата година, която е в размер на 1.205 млн. лв., се заделят за фонд Резервен, а останалите 90 на сто - за Допълнителни резерви.
За първото тримесечие на 2006 г. консолидираната печалба на Енергоремонт Холдинг е в размер на 404 хил. лева. Основният капитал на дружеството е 349 хил. лева. Миления 77 ЕООД притежава 33.46% от холдинга, докато Конвенционални енергийни системи АД и Българска енергетика са съответно с по 32.39 и 31.73 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във