Банкеръ Daily

Новини

Енергони избира посредник за увеличението на капитала си

Компанията с най-висока пазарна капитализация у нас - Енергони АД, търси инвестиционен посредник, който да организира процедурата по увеличението на капитала на дружеството.


Решение за промяна в капитала беше взето на извънредното общо събрание на акционерите на 28 октомври 2011 година. Във връзка с това съветът на директорите на Енергони е решил увеличението на капитала на дружеството да се извърши на няколко етапа, като първият да е с до 54 756 300 акции с емисионна и номинална стойност 1 лв. всяка. To ще се счита за успешно, ако бъдат записани и заплатени минимум 5 475 630 броя от новите книжа, което е 10% от предложеното увеличение и 1% от капитала на компанията.


До момента Енергони не извършва дейност. В активите му има само три лиценза за изграждане на възобновяеми енергийни източници - за два вятърни и един сорален парк.nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във