Банкеръ Daily

Новини

ЕМКА АД ВЕЧЕ ТЪРГУВА АКЦИИТЕ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА СИ

От 24 август, на Неофициален пазар на акции на БФБ-София, се търгуват вече акциите от увеличението на капитала на Емка АД. Общото събрание на акционерите на 18 май реши капиталът на дружеството да се увеличи със собствени средства от 448 037 лв. на 1 792 148 лева. Така за всяка стара акция акционерите получиха по 3 нови. В първия ден по позицията се прехвърлиха 3670 лота на нива между 13.76 и 14.50 лв., като средната цена отчете понижение от 4.26 лв. до 14.16 лв. средно.
Севлиевското дружество реализира печалба от 2.09 млн. лв. за първите шест месеца на тази година в сравнение с 918 хил. лв. към 30 юни 2005 г., показват данните от междинния финансов отчет на компанията. Нетните приходи от продажби на Емка отбелязват повишение със 73% до 24.27 млн. лева. Финансовите приходи се повишават до 273 хил. лв. при 90 хил. лв. година по-рано. Разходите за дейността обаче също нарастват - със 70 на сто до 22.46 млн. лв. заради по-високите разходи за материали, които са 20.48 млн. лв. спрямо 11.29 млн. лв. към края на юни 2005 година. Дългосрочните задължения на дружеството нарастват до 6.93 млн. лв. в резултат на отпуснатия кредит от Обединена българска банка на стойност 3 млн. евро.
Фирма Емка АД е създадена през 1936 г., като е специализирана в производство и продажба на кабели и проводници, инженерингова дейност в областта на кабелното производство. Компанията е единствен производител на територията на България на емайлирани медни проводници, кръгли и правоъгълни медни и алуминиеви проводници с хартиена, стъкловлакнеста и фолийно-влакнеста изолация. Слаба страна на дружеството е морално остаряло оборудване и съответно нуждата от инвестиции, но успява да остане конкурентоспособно дружество благодарение на широката производствена гама от изделия, които отговарят на изискванията на европейските стандарти, както и наличието на собствено производство на ПВХ-гранули, позволяващо гъвкавост и бърза реакция в отговор на търсенето на клиентите на изолирани кабели и проводници. Над две трети от продукцията на Емка АД е за износ, като основни негови партньори на са ЕС, Румъния, Македония, Албания и Kипър. През 2006 г. продължава рамковият договор с ЛАПП Кабел Германия, приходите от който са над 10% от средните приходи на дружеството за последните три години.
Собственият капитал към края на шестмесечието възлиза на 14.16 млн. лв. Основни акционери са Индустриален капитал холдинг АД и Кемп АД съответно с от 33.41% и 38.73 процента. От своя страна пък Емка АД притежава 12.89 на сто от капитала на Индустриален капитал холдинг АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във