Банкеръ Daily

Новини

Елви Груп Холдинг увеличи дела си в Пещоремонт до 35.09 на сто

Акционерът Елви Груп Холдинг АД е придобил още 0.74% от акциите на Пещоремонт АД - София. След тази сделка купувачът вече държи 35.09% от книжата с право на глас. Другият голям акционер Домекс-Специализирано бюро за експресни оценки и анализи ЕООД контролира 48.99 процента.
Предвид спецификата на извършваната от Пещоремонт АД дейност - извършване на свой риск срещу възнаграждение пещоремонтни и пещостроителни работи на топлотехнически агрегати (пещи, котлоагрегати, конвертори, миксери и други) и спомагателни устройства (кофи, вани и други), предприятието е строго конюнктурно. Дейността на дружеството е насочена и зависи от Кремиковци АД. От месец декември 2006 г. металургичният гигант не е възлагал ремонтни дейности и на практика през 2007/2008/2009-а и началото на 2010 г. Пещоремонт не е извършвал дейност, а всички работници са освободени от работа.
Както е известно, по отношение на Кремиковци беше открито производство по несъстоятелност. Предвид изложеното по-горе и специфичния предмет на дейност, основните рискове, пред които е изправено предприятието, са свързани с липсата на перспективи за развитие на неговата дейност и за реализирането на печалба от основната му дейност. Несигурното и ежедневно влошаващо се положение на Кремиковци и зависимостта на Пещоремонт от него, е основният рисков фактор за предприятието.
По тази причина е през първото тримесечие компанията отчита нетна загуба от 1000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във