Банкеръ Weekly

Новини

Елпром ЗЕМ променя наименованието си

Елпром ЗЕМ АД - София, единственият производител на хидрогенератори за ВЕЦ и на големи нестандартни електрически машини в България, променя наименованието си. Това става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 26 юни. Проектът за решение предвижда дружеството да се нарича ИХБ Електрик, като фирмата се изписва на чужд език по следния начин: IHB Electric. Компанията е част от групата на Индустриален холдинг България АД.


Елпром ЗЕМ АД е основано през 1950 г. и е част от бившия машиностроителен завод Васил Коларов. Предприятието разработва, произвежда, доставя, монтира и провежда ремонти на различни електрически машини.


Акционерите ще обсъдят доклада на мениджърите за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2012 г. и предложението за разпределение на финансовия резултат на фирмата.


В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през изминалата година. Заедно с това ще се гласуват и промени в управлението на дружеството.


Общото събрание ще актуализира устава на Елпром ЗЕМ с взетите решения.


При липса на кворум събранието ще се проведе на 10 юли на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на компанията на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 10 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във