Банкеръ Daily

Новини

ЕЛМА ПРЕНАСРОЧИ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА 7 МАРТ

Поради невъзможност за обявяване в Търговския регистър на обявата за свикване на общо събрание на акционерите на Елма АД - Троян и спазване на законоустановения срок, то се пренасочва от 26 февруари за 7 март 2008 г., съобщи БФБ-София.
Единствена точка в дневния ред е за избор на регистриран одитор за 2007 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 21 март на същото място и при същия дневен ред, а право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 22 февруари.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 20 февруари тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във