Банкеръ Daily

Новини

ЕЛМА АД ГЛАСУВА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ДИВИДЕНТ

Общото събрание на акционерите на Елма АД-Троян гласува на 23 юни да се разпредели брутен дивидент в размер на 0.0107лв. (0.009951 лв. нетен) на акция за 2005 година, съобщи БФБ - София. Събранието бе започнато на 9 юни, но бе прекъснато и акционерите довършиха работата си на 23 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще има право на дивидент, е 5 юли 2006 година. През 2005 г. основният капитал на дружеството бе увеличен от 853 475 лв. на 1 999 680 лв.
Печалбата на троянското дружество се е повишила за първото тримесечие на 2006 г., като е достигнала 22 хил. лева в сравнение с отчетената за първото тримесечие на миналата година печалба от 21 хил. лева, показват данните за компанията, представени на БФБ-София. Приходите се повишават с 10% до ниво от 3.98 млн. лева спрямо 3.62 млн. лева приходи за първото тримесечие на миналата година. Ръстът се дължи основно на увеличените приходите от основна дейност. Разходите на Елма за първото тримесечие също се повишават с 10% до 3.95 млн. лева в сравнение с 3.59 млн. за първото тримесечие на 2005 г., като тук ръстът е основно на нарастването на разходите за материали.

Facebook logo
Бъдете с нас и във