Банкеръ Daily

Новини

ЕЛФАРМА ОСТАНА САМО С 0.1198% ОТ СОФАРМА

Бившият мажоритарен собственик на Софарма АД - Елфарма, вече притежава само 0.1198%, или 78 870 акции в дружеството. Прехвърлянето на 4.6 млн. акции, или 6.969% от капитала на фармацевтичното дружество, бе осъществена на блоков сегмент на 16 май на цена на 1 лев. Купувач е Телсо АД, който увеличи собствеността си в компанията на 24.231 процента. В началото на годината Елфарма притежаваше 84.1628% от капитала на Софарма АД, а в края на първия месец от годината бяха прехвърлени 7.5758 на сто на щатския фонд Gramercy Emerging Markets Fund. През последните два месеца в серия от блокови сделки София АД, Телекомплект АД и Телсо увеличиха дела си в фармацевтичното дружество до 25.51, 21.92 и 24.231 процента, а Софстрой АД купи 8.333 на сто от компанията. За първото тримесечие на 2006 г. Софарма обяви неконсолидирана нетна печалба в размер на 6.47 млн. лв., което е с 42.8 на сто по-малко спрямо същия период на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във