Банкеръ Daily

Новини

Електронната публикация Външна търговия на Република България 2009 е на пазара


Излезе годишната електронна публикация на Националния статистически институт Външна търговия на Република България 2009, която съдържа богата информация за износа и вноса на България през 2008 година.
Изданието е структурирано в три основни раздела:
Първи раздел - Основни данни
В него се предлага информация за: стокообмена на България за период от 25 г., търговията с Европейския съюз, данните за износа и вноса по основни стоки, броя на търговските партньори на страната и броя на фирмите, осъществявали износ и внос на стоки, както и разпределение на стоковите потоци по видове транспорт за 2008 година. Данните по SITC, рев. 4 са представени по основни икономически зони. Включена е и информация за индексите на цените на износа и вноса.

Втори раздел - Износ и внос по Комбинираната номенклатура
Разделът съдържа информация за износа и вноса на стоки, групирани по глави и раздели на Комбинираната номенклатура. За отделните стокови групи са посочени и страните, с които основно се търгуват стоките от съответната група.

Трети раздел - Износ и внос по SITC и страни
Представена е информация за 106 страни, с всяка от които България има стокообмен за над 6 млн. лева. За всяка страна е представена информация за търгуваните стоки, групирани по сектори и раздели на Стандартната външнотърговска класификация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във