Банкеръ Daily

Новини

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЩЕ ИЗЧИСЛЯВА ДАНЪЦИТЕ

Модернизирана система за плащане на данъци и осигуровки по Интернет ще бъде създадена до средата на следващата година.
Това бе съобщено от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Мария Мургина на заседанието на Консултативния съвет (КС) при НАП днес. Системата ще е свързана с т.нар. данъчно-осигурителна сметка на гражданите и ще показва точно дължимата сума чрез Интернет-страницата на агенцията. Въвеждането на новите услуги ще позволява също плащане на данъци и осигуровки с дебитни и кредитни карти чрез Интернет по опростена процедура. Освен усъвършенстването на електронната услуга за плащане, на днешното заседание на КС бяха представени и обсъдени още проектите на новите опростени декларации за облагане на доходите на физическите лица и за облагане с корпоративни данъци. Формулярите за деклариране на доходите ще се състоят от основна част и отделно отпечатани приложения, които ще се попълват само от лица, реализирали съответния вид доход през годината. Това означава, че ако едно физическо лице е получило, например, доходи по трудов договор и хонорар ще попълни и подаде в НАП само две приложения, а не цялата декларация, както досега. Очаква се това чувствително да облекчи клиентите на НАП, а в допълнение и да спести и значителни средства на държавния бюджет за отпечатване на декларации, стана ясно още на заседанието на КС.
”Опростяването на декларациите не е самоцел. Това ще доведе до намаляване на средствата и времето за обслужване на клиентите, до намаляването на разходите на бизнеса. Стараем се по този начин да бъдем още по-ефективни, защото им го дължим.”, подчерта госпожа Мургина. В Консултативния съвет участват представители на Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика, на големите одиторски фирми, работодателски организации, асоциации на счетоводни къщи и предприятия; на икономическите университети, браншови организации, както и на Националния осигурителен институт, представители на съдебната власт и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във