Банкеръ Daily

Новини

ЕЛЕКТРОНИКА АД Е С 2.5 ПЪТИ РЪСТ В ПЕЧАЛБАТА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО

Нетната печалба на Електроника АД, София, към 30 септември 2006 г. е 237 хил. лв. в сравнение с 96 хил. лв. година по-рано, показва междинният отчет на дружеството, представен в БФБ - София. Нетните приходи от продажби на дружеството отчитат спад до 1.59 млн. лв. спрямо 1.87 млн. за същия период на 2005 година. Разходите по икономически елементи спадат от 29% - до 1.225 млн. лева.
Основният капитал на производителя на електромери, касови апарати и електронни системи за отчитане на продажби на горива е 330 хил. лв. към края на септември. Акционери в компанията са Електроника Комерс 97 АД и Електроника Комплект АД, съответно с дялове от по 26.9 и 23.6 на сто.
Общото събрание на акционерите на Електроника АД, проведено през юни тази година, не гласува разпределението на дивидент. Решено беше с неразпределената печалба от минали години, формирана от преоценъчен резерв в размер на 5025 лв., да се покрие частично загубата за 2005 г., която е 158 хил. лева. Остатъкът от загубата, или 153 хил. лв., ще бъде покрит за сметка на Допълнителни резерви.

Facebook logo
Бъдете с нас и във