Банкеръ Daily

Новини

Еларг изкупи всички свои облигации

Еларг Фонд за земеделска земя АДСИЦ - София (4ECA) е изкупило предсрочно остатъка от 1 820 броя облигации по облигационния си заем, съобщи дружеството. Това е станало на цена и съгласно условията на преструктурирания облигационен заем с ISIN BG2100018071, приети с решения на общото събрание на облигационерите от 31 август 2010 г. и на съвета на директорите на Еларг от 3 септември същата година.


Общата сума, изплатена от фонда за обратното изкупуване на тези книжа е 3 632 509.46 лева, която включва номиналната стойност на изкупените облигации с включена премия, равна на 1.01 по номиналната стойност на облигацията, и начислената до изкупуването лихва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във