Банкеръ Daily

Новини

ЕЛАНА Трейдинг ще обслужва на клиентите на ИП Популярна каса-95

Инвестиционният посредник ЕЛАНА Трейдинг е препоръчаният инвестиционен посредник за клиентите на ИП Популярна каса-95 по сключено споразумение след взетото решение на общо събрание на акционерите на 17 януари 2011 г. за прекратяване на дейността като инвестиционен посредник и връщане на лиценза.
Клиентите на ИП Популярна каса-95 няма да заплащат никакви разходи по прехвърлянето, като срокът, в който трябва да направят заявката за своите активи, е 31 март 2011 година. ЕЛАНА Трейдинг им предлага безплатен сертификат COBOS и запазване на комисионата за търговия, както и всички други предимства, предоставени на настоящите клиенти на брокерската компания. Дори ако някой клиент не успее да прехвърли активите си до 31 март, той няма да изгуби своите ценни книжа, тъй като финансовите инструменти ще се прехвърлят служебно в регистър А на Централен депозитар. Подробна информация за условията по прехвърляне се предоставя в офисите на ИП Популярна каса-95 и на телефоните на посредника.
Според Радослава Масларска, председател на съвета на директорите на ИП ЕЛАНА Трейдинг инвеститорите от ИП Популярна каса-95 ще могат да се възползват от всички предимства, с които разполагат клиентите на ЕЛАНА. Освен търговия на БФБ-София, те ще имат достъп до търговия с разнообразие от финансови инструменти на близо 130 пазара в света; възможност за инвестиционни консултации, доверително управление на техни портфейли и др. Безспорна висока стойност за нашите клиенти при вземане на техните инвестиционни решения представляват подготвяните от нашите анализатори безплатни пазарни анализи, оценки на компании, икономически анализи, регулярни бюлетини за българския и международния пазар, които се ползват също от клиентите на водещи компании за финансова информация като Thomson Reuters, Bloomberg, Standard Poor’s Capital IQ, Factset и др. Само нашите клиенти имат достъп до първата на пазара система за 24-часова онлайн инвестиционна отчетност, в която постоянно се проследява състоянието на всички инвестиции във финансови инструменти, взаимни фондове и др., и се публикуват новини от различните пазари.
ЕЛАНА Трейдинг за втори път е препоръчан посредник за търговия на финансовите пазари при случай на приключване на дейност. През пролетта на 2009 г. КД Секюритис, прехвърли своите клиенти към ЕЛАНА Трейдинг след решението на словенската КД Груп за преструктуриране на брокерските си услуги в България.
На 17 януари 2011 г. общото събрание на акционерите на ИП Популярна каса-95 взе решение за отказ от настоящата дейност и продължаване на дружеството с друг предмет на дейност - търговска дейност, маркетинг, реклама и други.
ИП Популярна каса-95 е учреден през 1995 г. и е наследник на Популярна каса, Пловдив, регистрирана впоследствие като акционерно дружество по Търговския закон, и като инвестиционен посредник по Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Фирмата е един от създателите на Фондовата борса в Пловдив, която по-късно се влива в БФБ-София. За 2010 г. брокерската компания има 4262 сделки на БФБ-София и оборот от близо 1.9 млн лева.
ЕЛАНА Трейдинг е създадена през 1991 г. и в продължение на 20 години поддържа водеща позиция в търговията на финансовите пазари и инвестиционното банкиране в България. ЕЛАНА Трейдинг е член на БФБ-София, на Централен депозитар и на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Компанията традиционно сътрудничи с водещи компании за финансова информация като Thomson Reuters, Bloomberg, Standard Poor’s Capital IQ, Factset и др., които публикуват и ползват анализите на инвестиционния посредник за нуждите на клиентите си по света. Ексклузивен партньор за България е на американската инвестиционна компания Auerbach GraysonCо от 1998 г. насам, . участвайки в международната й мрежа от брокери в 127 страни. Партньор на Saxo Bank е в онлайн търговията на световните финансови пазари.
ЕЛАНА Трейдинг бе наградена за Инвестиционен посредник 2010 г., оглавявайки годишната класация на българските брокерски компании, подготвяна от в. Банкер.
Инвестиционният посредник е част от една от най-големитe небанкови финансови институции на българския пазар ЕЛАНА Финансов Холдинг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във