Банкеръ Daily

Новини

ЕЛАНА Трейдинг: Поскъпването на българските акции в началото на 2011 г. беше водено от банковите книжа

Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг АД публикуваха годишния си обзор на българския банков сектор с фокус върху публично търгуваните четири банки – Централна кооперативна банка (ЦКБ), Първа инвестиционна банка (ПИБ), Корпоративна търговска банка (КТБ) и Българо-американска кредитна банка (БАКБ). Анализът включва преглед с данни към първо тримесечие на 2011 г. на състоянието на активите на банките, кредитиране и депозити, финансовите резултати, ценните книжа в портфейлите на банките и накрая обща и отделни подробни оценки на публично търгуваните банки.
Някои от акцентите в анализа
Поскъпването на българските акции в началото на 2011 г. беше водено от банковите книжа, става ясно от документа. Техният ръст повиши в известна степен показателите им за оценка, но все още ЦКБ и КТБ се търгуват на много ниски коефициенти цена/печалба. Анализът показва, че три от публичните банки са все още подценени като акции при сравнение със средните коефициенти за банките в Източна Европа. Само книжата на БАКБ са много близо до стойността, която се получава при това сравнение.
Анализаторите очакват, че през 2011 г. ще се стабилизира равнището на лоши кредити, което ще доведе до подобрение на финансовите резултати на банките. Те ще привличат все повече пари благодарение на нарастването на депозитите на фирмите и въздържането на населението от капиталови разходи.
Данните в анализа на ЕЛАНА Трейдинг показват, че най-голям дял ценни книжа в портфейлите на банките заемат държавните ценни книжа на България. Финансовите институции пренасочват част от капиталите си през последните няколко тримесечия и към чуждестранни правителствени облигации в евро. Капиталовите Българските банки няма да бъдат засегнати от обезценка на ценни книжа при икономическа или финансова криза в глобален мащаб. Малко вероятно е да отчетат загуби и при преструктуриране на гръцки държавен дълг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във